Strategia Națională Anticorupție


–   Raport privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025 la nivelul Comunei Bălțați, Județul Iași, în anul 2022 SNA   

–   PLAN INTEGRITATE al Comunei Bălțați 2021 – 2025 SNA 

–    DECLARAȚIE SNA 2021-2025


 1. Dispoziția nr. 31/09.02.2017 privind desemnarea persoanelor responsabile de
  implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020, la
  nivelul Primăriei Comunei Bălțați, județul Iași.
 2. Dispoziția nr. 32/09.02.2017 privind adoptarea Declarației de aderare la valorile
  fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a
  Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, aprobarea Planului de
  Integritate și constituirea Grupului de lucru pentru implementarea
  Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 la nivelul Primăriei
  Comunei Bălțați, județul Iași.
 3. Anexa 1 la Dispoziția nr. 32/09.02.2017 Declarație privind aderarea la
  valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de
  monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020
 4. Anexa 2 la Dispoziția nr. 32/09.02.2017 Plan de integritate al Primăriei Comunei Bălțați, Județul Iași
 5. ANEXA C – Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere.
 6. Anexa nr. 3 la HG nr. 583/2016 SNA Inventarul măsurilor de transparență
  instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de
  evaluare.
 7. Raport privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020 la nivelul Comunei Bălțați, Județul Iași, în anul 2018.