Proiecte

PROIECTE FINALIZATE

 • 2010-2014
  • Sistem centralizat de canalizare a localităţii Bălţaţi alimentare cu apă a localităţii Bălţaţi, modernizare drumuri în localitatea Bălţaţi desfiinţare construcţie existentă şi înfiinţare centru de zi pentru bătrâni în satul  Bălţaţi asigurarea dotărilor necesare evenimentului de promovare a tradiţiilor locale ziua comunei Bălţaţi prima dotare a serviciului de gospodărire comunală cu utilaje pentru întreţinerea drumurilor din comuna Bălţaţi, jud. Iaşi – în valoare de 2.419.000 € – F.A.D.R.;
 • 2014-2020
  • Modernizare drumuri în Comuna Bălţaţi 0,967 km – în valoare de 1.000.000  € – A.F.I.R. (prin G.A.L. Belcesti-Focuri);
  • Reparații totale Școala Bălțați – în valoare de 550.000 € – P.N.D.L.
  • Amenajare Bază sportivă în comuna Bălțați, județul Iași – în valoare de 250.000 €;
  • Achiziție autogreder – în valoare de 100.000  € – A.F.I.R. (prin G.A.L. Belcesti-Focuri);
  • Modernizare Iluminat public – în valoare de 100.000  € -Buget Local
 • 2020 -2022
  • Reabilitare Cămin Cultural în Comuna Bălțați, județul Iași – în valoare de 700.000  € – A.F.I.R.
  • Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în Comuna Bălțați, județul Iași – în valoare de 1.100.000  € – A.F.I.R.
  • Înfrumusețare Centru Civic în Comuna Bălțați, județul Iași – în valoare de 200.000 € – A.F.I.R. (prin G.A.L. Belcesti-Focuri);
  • Modernizare Alei și Trotuare – în valoare de 200.000 €;
  • Extindere rețea sistem de apă existent – în valoare de 150.000 €;
  • Extindere rețea sistem de gaz existent – în valoare de 350.000 €;

PROIECTE ÎN DERULARE

 • 2023
  • Reabilitare sediu primărie prin eficientizare energetică și consolidare seismică – în valoare de 400.000 €;
  • Reabilitare Școală Mădârjești prin eficientizare energetică și consolidare seismică  plus achiziție și montare două stații pentru încărcare vehicule electrice – în valoare de 200.000 €;
  • Asfaltare 8 km prin programul ”Anghel Saligny” – în valoare de 3.000.000 €;
  • Modernizare Iluminat public prin Agenția Fondului de Mediu – în valoare de 80.000 €;