Informații publice

Alegeri pentru Președintele României din anul 2019

 

Alegeri Europarlamentare și Referendum Național 2019

 

1. Solicitare informații.

1.1. Legislație

 • Legea nr.544/2001, republicata, privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • H.G. nr. 478/2016 ​pentru modificarea și completarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public

1.2. Persoane responsabile pentru Legea 544/2001

– Coordonator Comp. Secretariat,  Arhivare, Rel cu Publicul – Secretar Mirela Silion

– Responsabil Inspector de Specialitate Comp. Secretariat,  Arhivare, Rel cu Publicul – Daniela Valentina Moscalu, tel: 0232/717247

1.3. Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001

1.4. Modalitatea de contestare a deciziei și formulare pentru reclamație administrativă (refuz și netrimitere în termen legal): anexa 5 și anexa  6 din H.G. nr. 478/2016

1.5. Lista cu documentele de interes public și  lista cu documentele produse/gestionate de instituție

1.6. Rapoartele de aplicare a Legii nr. 544/2001: 2020, 2019,2018, 2017, 2016, 2015, 2014

1.7. Rapoartele de evaluare cf Legii nr. 52/2003: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014

2. Buletinul informativ. (Legea 544/2001)

3. Buget din toate sursele de venituri

3.1. Buget pe surse financiare (începând cu anul 2015): 2017, 2016, 2015

3.2. Situația plăților (execuția bugetară)

3.3. Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative: septembrie 2017; octombrie 2016; septembrie 2016; august 2016; iulie 2016; iunie 2016; mai 2016; aprilie 2016; martie 2016; februarie 2016; ianuarie 2016; decembrie 2015.

4. Bilanțuri contabile

5. Achiziții publice

5.1. Programul anual al achizițiilor publice: 2019, 2018, 2018, 2017,

5.2. Centralizatorul achizițiilor publice și contractele cu valoare de peste 5000 Euro: 2016

5.3. Contractele cu valoare de peste 5000 Euro (începând cu anul 2015)

6. Declarații de avere și interese

7. Rapoarte de activitate

 1. Raport de activitate al domnului primar pentru anul 2020
 2. Raport de activitate al domnului viceprimar pentru anul 2020, perioada 01.01.2020 – 28.10.2020
 3. Raport de activitate al domnului viceprimar pentru anul 2020, perioada 20.11.2020 – 31.12.2020
 4. Raport de activitate al domnului primar pentru anul 2019;
 5. Raport de activitate al domnului viceprimar pentru anul 2019.
 6. Raport de activitate al domnului primar pentru anul 2018;
 7. Raport de activitate al domnului viceprimar pentru anul 2018.
 8. Raport de activitate al domnului primar pentru anul 2017;
 9. Raport de activitate al domnului viceprimar pentru anul 2017.
 10. Raport de activitate al domnului primar pentru anul 2016.
 11. Raport de activitate al domnului viceprimar pentru anul 2016, perioada 01.01.2016 – 24.06.2016;
 12. Raport de activitate al domnului viceprimar pentru anul 2016, perioada 28.07.2016 – 31.12.2016;