Cultură

Căminul Cultural Bălțați

e-mail: caminculturalbaltati@yahoo.com

Evenimente:

 • ”Ziua Comunei Bălțați” – anual, în prima duminică a lunii septembrie;   
 • ”Datini și obiceiuri ale sărbătorilor de iarnă” – anual, în data de 31 decembrie.

 

Persoane din comuna Bălțați:

Pictori:

Artiști:

 • Claudia Martinică – Cântăreață;
 • Ana-Maria IGNAT – Tânără cântăreață;
 • Irina LOGHIN – Tânără cântăreață;

 

Personalități:

Gheorghe CHIRIȚESCU – Primul învățător- fiu al satului

Cetățeni de onoare:

Mihai RACHIERUfost director al arhivelor naționale și primul licențiat în drept din Comuna Bălțați

Gheorghe CIOBANUartist pictură naivă din Comuna Bălțați

Vasile CÎTEAPreședinte al Federației Române de Box și Deputat

 

Monumente:

Șase obiective din comuna Bălțați sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Iași ca monumente de interes local.

Unul dintre ele este clasificat ca monument de arhitectură — Biserica de lemn „Sfântul Grigore Teologul” din satul Mădârjești, construcție ce datează din secolul al XIX-lea. Restul sunt o serie de situri arheologice:

 • Situl arheologic de la Bălțați, punct Dealul Mândra, la 1,5 km NE de satul Bălțați. Aici s-au descoperit urmele a două așezări omenești, datând din:
 • Situl arheologic de la Bălțați, punct La Podeț, la cca. 1 km S de satul Bălțați, pe terasa inferioară a râului Bahluieț, lângă podețul de cale ferată. Aici s-au descoperit urmele a 8 așezări omenești datând din:
  • Neoliticcultura Starčevo-Criș;
  • Epoca bronzului târziu, Cultura Noua;
  • Perioada Hallstatt;
  • Secolul al IV-lea, Epoca daco-romană;
  • Secolele al VIII-lea–al IX-lea, Epoca medievală timpurie;
  • Secolele al XII-lea–al XIII-lea, Epoca medievală timpurie;
  • Secolele al XV-lea–al XVI-lea, Epoca medievală ;
  • Secolele al XVII-lea–al XVIII-lea, Epoca medievală;
 • Situl arheologic de la Bălțați, punct sat Bălțați – Cantoanele CFR (în zona cantoanelor CFR 38-39), cu urme ale 11 așezări omenești din:
  • Neolitic, cultura Starčevo–Criș;
  • Eneolitic, cultura Cucuteni, faza A;
  • Eneolitic, cultura Cucuteni, faza AB;
  • Eneolitic, cultura Cucuteni, faza B;
  • Epoca bronzului târziu, cultura Noua;
  • Hallstatt mijlociu;
  • Secolul al IV=lea, Epoca daco-romană;
  • Secolele al VI-lea–al VII-lea, Epoca medievală timpurie;
  • Secolele al VIII-lea–al IX-lea, Epoca medievală timpurie;
  • Secolele al X-lea–al XI-lea, Epoca medievală timpurie;
  • Secolele al XI-lea–al XIII-lea, Epoca medievală timpurie;
 • Situl arheologic sat Filiași, comuna Bălțați, Dealul Mare (Dealul Boghiului), la marginea de SE a satului Filiași, cu urme ale unei așezări datând din eneoliticcultura Cucuteni, faza A;
 • Situl arheologic sat Sârca, comuna Bălțați, în vatra satului, unde s-au descoperit urmele a 2 așezări din:
  • Epoca fierului, perioada Latène;
  • Secolele al XVI-lea–al XVII-lea, Epoca medievală.

 

ȚINUTUL CÂRLIGĂTURA