Informatii publice

Alegeri pentru Președintele României din anul 2019

 

Alegeri Europarlamentare și Referendum Național 2019

 

1. Solicitare informații.

1.1. Legislație

 • Legea nr.544/2001, republicata, privind liberul acces la
  informaţiile de interes public
 • H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de
  aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
  interes public
 • H.G. nr. 478/2016 ​pentru modificarea și completarea
  normelor
  metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
  informații de interes public

1.2. Persoane responsabile pentru Legea 544/2001

– Coordonator Comp
Secretariat,
Arhivare, Rel cu Publicul – Secretar Mirela Silion

– Responsabil Inspector de
Specialitate Comp
Secretariat,
Arhivare, Rel cu Publicul – Daniela Valentina Moscalu, tel
0232/717249, 0232/717247

1.3. Formular pentru solicitare în baza
Legii nr. 544/2001

1.4. Modalitatea de contestare a deciziei și formulare pentru
reclamație administrativă (refuz și netrimitere în termen
legal): anexa 5 și anexa
6
din H.G. nr. 478/2016

1.5. Lista cu documentele de interes public și
lista cu documentele
produse/gestionate de instituție

1.6. Rapoartele de aplicare a Legii nr. 544/2001: 2020,
2019,
2018,
2017, 2016, 2015, 2014

1.7. Rapoartele de evaluare cf Legii nr. 52/2003: 2020, 2019,
2018,
2017, 2016, 2015, 2014

 

2. Buletinul informativ. (Legea
544/2001)

 

3. Buget din
toate
sursele de venituri

3.1. Buget pe surse financiare (începând cu anul
2015): 2017, 2016, 2015

3.2. Situația plăților (execuția bugetară)

3.3. Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și
alte drepturi prevăzute de acte normative: septembrie 2017; octombrie
2016; septembrie 2016; august 2016; iulie 2016; iunie 2016; mai 2016;
aprilie 2016; martie 2016; februarie 2016; ianuarie 2016; decembrie
2015.

 

4. Bilanțuri contabile

 

5. Achiziții publice

5.1. Programul anual al achizițiilor publice: 2019,
2018,
2018,
2017,

5.2. Centralizatorul achizițiilor publice și contractele cu valoare de
peste 5000 Euro: 2016

5.3. Contractele cu valoare de peste 5000 Euro
(începând cu anul 2015)

 

6. Declarații de avere și
interese

 

7. Rapoarte de activitate

 1. Raport de activitate al domnului primar pentru anul 2020

 2. Raport de activitate al domnului viceprimar pentru anul 2020, perioada 01.01.2020 – 28.10.2020

 3. Raport de activitate al domnului viceprimar pentru anul 2020, perioada 20.11.2020 – 31.12.2020
 4. Raport de activitate al domnului primar
  pentru anul 2019
  ;
 5. Raport de activitate al domnului viceprimar
  pentru anul 2019
  .
 6. Raport de activitate al domnului primar
  pentru anul 2018
  ;
 7. Raport de activitate al domnului viceprimar
  pentru anul 2018
  .
 8. Raport de activitate al domnului primar
  pentru anul 2017
  ;
 9. Raport de activitate al domnului viceprimar
  pentru anul 2017
  .
 10. Raport de activitate al domnului primar
  pentru anul 2016.
 11. Raport de activitate al domnului viceprimar
  pentru anul 2016, perioada 01.01.2016 – 24.06.2016;
 12. Raport de activitate al domnului viceprimar
  pentru anul 2016, perioada 28.07.2016 – 31.12.2016;