Primaria Baltati

Primaria Comunei
BĂLŢAŢI
- judetul Iaşi -

Primaria Baltati

BULETINUL INFORMATIV ANUAL

LEGEA 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC


    Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile de interes public. Ne dorim ca acest buletin informativ să constitie o sursă reală de informare pentru toate persoanele interesate.

Art. 5 (1) Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu urmatoarele informații de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
b) structura organizatorică, atribuțiile compartimentelor, programul de funcționare și programul de audiențe: organigrama institutiei, regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul de ordine interioară​, programul de funcţionare, programul de lucru cu publicul, programul de audienţe.
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice:
d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare: buget: 2016, 2015 ; bilanţ contabil la data de: 30.09.2015, 31.12.2014
f) programele și strategiile proprii;
g) lista cuprinzand documentele de interes public;
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Responsabil Legea 52/2003:
Daniela Valentina Moscalu, Insp de Specialitate
tel: 0232/717249


.

Informatii contact

Comuna Baltati, Judetul Iasi
Cod postal 707025
Telefon 0232717249
Telefon 0232717247
Fax: 0232-717333
baltati@is.e-adm.ro

galerie foto

Conditii Meteo

TRANSPARENTA

SISOP

Stiri locale

Copyright © Primaria Baltati